Od jutra zacznij żyć lepiej 2011
kochamniebijeops

Ilość gości

Visitors
4
Articles
203
Web Links
9
Articles View Hits
316620

Zaloguj się

Od jutra zacznij lepiej żyć 2014
od-jutra-zacznij-lepiej-zyc-2014
Od jutra zacznij lepiej żyć 2013
Od jutra zacznij lepiej żyć 2012
Od jutra zacznij lepiej żyć 2011

Spotkanie mikołajkowo-gwiazdkowe w ramach realizacji projektu "Od jutra zacznij żyć lepiej"

Uroczyste spotkanie mikołajkowo-gwiazdkowe oraz zakończenie realizacji V edycji projektu „Od jutra zacznij żyć lepiej”

            W dniu 17.12.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach spotkaniem mikołajkowo-gwaizdkowym zakończył realizację V edycji projektu systemowego pt. „Od jutra zacznij żyć lepiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Spotkanie gwiazdkowo-mikołajkowe było ostatnim działaniem organizowanym w ramach realizacji projektu. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk, z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach Pani Barbara Dzierżawska, koordynator projektu Nina Warchoł , Beneficjenci oraz Pracownicy Socjalni realizujący zadania w ramach projektu.

Celem spotkania było uroczyste podsumowanie przeprowadzonych przez OPS szkoleń realizowanych w roku 2012, wręczenie dyplomów BO oraz rozdanie upominków dzieciom uczestników projektu, a także zebranie opinii i uwag dotyczących realizacji projektu. Uczestnicy pozytywnie ocenili zakończony projekt.

Celem głównym projektu był rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Gorzkowice korzystających z pomocy tutejszego OPS. Udział w projekcie wzięło 20 osób (15K/5M).   Uczestnicy uzyskali wsparcie w zależności od potrzeb i predyspozycji. Rezultatem projektu było zawarcie 20 kontraktów socjalnych.

Uczestnicy projektu w 2012 r. dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki i środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymali możliwość skorzystania

z kompleksowego programu szkoleniowo-doradczego obejmującego:

·         szkolenie z zakresu doradztwa psychologicznego i zawodowego -20 osób

·         magazynier – fakturzysta z obsługą wózków jezdniowych , obsługa kas fiskalnych -łącznie 17 osób

·         prawo jazdy kat. B -5 osób

·         prawo jazdy kat.C – 2 mężczyzn

·         prawo jazdy kat. C+E, oraz kwalifikacja wstępna -1 osoba

·         kurs na obsługę koparko-ładowarki - 3 mężczyzn

·         kurs na obsługę spycharki – 3 mężczyzn

·         podstawy księgowości – 2 kobiety

·         zdobienie paznokci -2 kobiety

·         warsztaty z wizażu i stylizacji -14 kobiet

·         wsparcie asystenta rodziny -5 rodzin

W ramach projektu udzielono również wsparcia dodatkowego w formie kolonii letnich z programem profilaktycznym- z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci Beneficjentów.

Zorganizowano także ognisko integracyjne dla Beneficjentów wraz z rodzinami. Spotkanie odbyło się w miejscowości Napoleonów.

Podczas spotkania wszyscy Beneficjenci otrzymali dyplomy za udział w projekcie natomiast dzieci upominki.

W ramach realizacji zawarte zostało również Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Tryb., na podstawie którego 5 osób otrzyma ofertę pracy.

Szczególnie podziękowania skierowane zostały do Pana Wójta Gminy Alojzego Włodarczyka za środki finansowe przeznaczone jako wkład własny projektu, bez których nie byłoby możliwe uzyskanie wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział i współpracę.
100 0888 100 0889 100 0891  100 0892 100 0893 100 0894 100 0896  100 0897 100 0898 100 0899 100 0900 100 0901 100 0902 100 0904 100 0905 100 0907 100 0908 100 0909 100 0910 100 0911 100 0912